ഏഷ്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് ഫിസിക്സ് സ്പോർട്ട്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച മിസ്റ്റർ ഷെരീഫ് കരിപ്പൊടിക്ക് സ്നേഹോപഹാരം നൽകി

കാസറഗോഡ് :
ഏഷ്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് ഫിസിക്സ് സ്പോർട്ട്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച മിസ്റ്റർ ഷെരീഫ് കരിപ്പൊടിക്ക്
കാറ്റാടിതണലത്ത്  ( എസ്.എസ്.എൽ.സി ബാച്ച് 1993-94 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലംപാടി) കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹോപഹാരം കാസറഗോഡ്
എം. എൽ. എ ജനാബ്:എൻ.എ നെല്ലിക്കുന്ന് നല്കി നിർവ്വഹിക്കുന്നു.
മഞ്ചേശ്വരം എം.എൽ.എ ജനാബ്: പി.ബി .അബ്ദുറസാഖ്,
കാറ്റാടിതണലത്ത് പ്രസിഡന്റ്
റഹ്മാൻ കെ റഹ്മാനിയ, സെക്രട്ടറി റിയാസ് പി കെ,
ട്രഷറർ സീ കെ ഹാരിസ്,
സലാം ബാംഗ്ലൂർ
ഹമീദ് എരിയപ്പാടി
തുടങ്ങിയവർ സാന്നിദ്ധ്യം വഹിച്ചു.


Post a Comment

Previous Post Next Post