സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില 200 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില പവന് ഇന്ന് 200 രൂപ കൂടി 23,000 രൂപയായി.


ആഭ്യന്തര വിപണയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച പവന് 120 കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,875 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നതPost a Comment

Previous Post Next Post
close