മൗലവി ഗ്രൂപ്പിന്റെ 2019 ലേക്കുള്ള ഹജ്ജ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു


കാസറഗോഡ്:(www.snewskasaragod.com)
ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ട്രാവൽസായ മൗലവി ഗ്രൂപ്പിന്റെ 2019 വർഷത്തിലെ ഹജ്ജിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു.
എല്ലാ മാസവും പുറപ്പെടുന്ന ഉംറ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത ബാചുകൾ ജനുവരി 21,  ഫെബ്രുവരി 16,  മാർച്ച് 27,  ഏപ്രിൽ 10,24.
റംസാൻ ഉംറയിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗും ആരംഭിച്ചു.
വിവരങ്ങൾക്ക്:
04994 230308,
04994 230216

Post a Comment

Previous Post Next Post