കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബേറ്

കാഞ്ഞങ്ങാട് ∙

 നെഹ്റു കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. പി.വി.പുഷ്പജയുടെ വീടിനു നേരെ ബോംബേറ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ബോംബേറ് ഉണ്ടായത്. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലായിരുന്നു.


Post a Comment

Previous Post Next Post