പെട്രോള്‍ വില വീണ്ടും 75 രൂപ കടന്നു

ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂടി. പെട്രോളിന് ഏഴ് പൈസയും ഡീസലിന് പത്ത് പൈസുമാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിന് 75.55 രൂപയും ഡീസലിന് 72.70 രൂപയുമായി. കൊച്ചിയില്‍ പെട്രോളിന് 74.24 രൂപയാണ്. ഡീസലിന് 71.32 രൂപയായി. അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിനു 52 പൈസയും ഡീസലിന് 67 പൈസയുമാണ് വര്‍ധിച്ചത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post