വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ കാസറഗോഡ് ഹെൽത്ത് മാളിൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും, ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയും നറുക്കെടുപ്പ് വിജയിക്ക് ഐ ഫോൺ സമ്മാനം

കാസറഗോഡ്;
(www.snewskasaragod.com)
വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ പ്രമാണിച്ചു കാസറഗോഡ് ഹെൽത്ത് മാളിൽ   ഏപ്രിൽ 7 വരെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഐ ഫോൺ സമ്മാനം നൽകുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്;
04994 222 226
 9544 322 226

Post a Comment

Previous Post Next Post