ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി, ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രതിദിന നറുക്കെടുപ്പിന്റെ 2020 ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയിലെ വിജയികൾ

.വൈ.എം.സുനിത  ഇന്ത്യ 0570727 ഒന്നാം സമ്മാനം  25 പവൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ
വൈ.എം.സുനിത  ഇന്ത്യ 0210760 രണ്ടാം  സമ്മാനം  20 പവൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ
നിദ ഫാത്തിമ  ഇന്ത്യ 0171926 മൂന്നാം  സമ്മാനം   15 പവൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ
കെ. കിരൺ കുമാർ  ഇന്ത്യ 0570811 നാലാം  സമ്മാനം   10  പവൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ
അരുൺജിത് സിംഗ്  ഓസ്ട്രേലിയ  0180392 അഞ്ചാം  സമ്മാനം   5  പവൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ


Post a Comment

Previous Post Next Post
close