കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മൊബൈൽ & കംപ്യൂട്ടർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്ഥാപനത്തിൽ അനേകം അവസരങ്ങൾ.

1●
പെരിന്തൽമണ്ണ ലോറൂമിലേക്കും നിലവിലുള്ള മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും പുതുതായി തുടങ്ങുന്നതിലേക്കും അവസരം.

*🖥️ Computer Service*
*💻 Lap top Service*
*📱 Mobile Service*

*🧑🏻‍💼Compute Sales Man*
*👨🏼‍💼Mobile Sales Man*
*🧑‍💼Lap top Sales Man*

*🙎🏻‍♀️Tele Callers*
*👩🏻‍💼Receptionist*
*🤷‍♀️Hostess*

*താൽപര്യമുള്ളവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിങ്ങിനായി 2021 - ജനുവരി - 1 നും 8 - നും ഇടയിൽ - 2 മണിക്കുള്ളിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഗ്രീൻ ജോബ്സിൽ നേരിട്ട് എത്തുക.*

_നേരിൽ വരാൻ കഴിയാത്തവർ ബയോഡാറ്റ അയക്കുക. സബ് ജക്റ്റിൽ M & C എന്ന് മാത്രം എഴുതുക._

വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക.

*📱9846 335 755*
*📱9562 335 755*
*📱8606 335 755*

*📱8592 900 666*
*📱9072 900 666*
*📱7591 900 777*

*greenjobs4jobs@gmail.com*

_ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക._

2●
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദയിൽ അവസരങ്ങൾ

https://bit.ly/2KHrZpm

ഒഴിവുകൾ : 52

ശമ്പളം: Rs. 18000 – Rs. 112400/-

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക
അവസാന തീയതി: 12/01/2021

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യൂ..നല്ല ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കൂ.                                                                                           
➖➖➖➖➖➖➖

Vacancy Job Alert , Sarkari Result Free Job Alert, Sarkari job, free job alert 2020-2021, FreeJobAlert.com Job site is for Government, Sarkari Naukri,Banks,Railways,Police Recruitment, Results of IBPS,UPSC,SSC,RRB, Fresher ,FreeJobAlert - Free Job Alert 2021 is the right place to get all latest Central Government and State Government Jobs notifications,Free Job alert 2021 - Freejobalert is the right place to get quick updates of latest Free Job Alerts 2021 for Central Government .,Free Job Albert,Sarkari Result Free Job Alert

Post a Comment

Previous Post Next Post
close