കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവർക്ക് Data entry ജോലി Centre for Development of Imaging Technology(C-DIT) Careers

സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിഐടി) കരിയറുകൾ
കേരള ജോബ്‌സിലെ സി-ഡിഐടി കരിയറിൽ 2021 ജനുവരി 13 ന്
ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി, ഐസിടി മേഖലകളിലും അവയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന വൈദഗ്ധ്യവും നേട്ടങ്ങളും ഉള്ള കേരള സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഒരു സവിശേഷ സ്ഥാപനമാണ് സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിഐടി). 

1988 ഡിസംബറിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഓഫ്‌ഷൂട്ടായി ആരംഭിച്ച സി-ഡിഐടി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
 ഒന്ന് ഫിലിം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഗവേഷണ വികസന മേഖലയിലും മറ്റൊന്ന് ശാസ്ത്രമേഖലയിലും വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് വികസന ആശയവിനിമയം.

തുടർന്ന്, സി-ഡിഐടി സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്കും ഐടി പ്രാപ്തമാക്കിയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി പ്രധാനമായും സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഐടി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലകളിൽ സി-ഡിഐടി മൊത്തം പരിഹാര ദാതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയം, നവമാധ്യമ നിർമ്മാണം, I.T എന്നിവയിലെ കോഴ്സുകളുടെ ഒരു സ്ട്രീം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.

Organization: C-DIT

Location:  Kerala

Post: Data Entry Operator

Qualification: PG

Last Date: 25/01/2021

How to Apply

Interested and Qualified candidates can apply by submitting the certificates in www.cdit.org before Jan 25

For Official Notification Click Here


ദിവസവും ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉🖱️🖱️

⛔⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️


ഈ ചാനലിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ജോബ് വാക്കൻസികളും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്ടെർണൽ എഫേർസിന്റെ ലൈസൻസുള്ള ജോബ് ഏജൻസികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകൾ ആണ്.
ഞാൻ ഒരു ഏജന്റുമായും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്.

അതായത് ഞാൻ ഒരു പൈഡ്  സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ പൈഡ് ഏജൻറ്റോ അല്ല .ഇതിൽ പറയുന്ന ജോലികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക .
 ഈ ചാനൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജോബ് വാക്കൻസികൾ നിങ്ങളുടെ എടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന കടമ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്

Vacancy Job Alert , Sarkari Result Free Job Alert, Sarkari job, free job alert 2020-2021, FreeJobAlert.com Job site is for Government, Sarkari Naukri,Banks,Railways,Police Recruitment, Results of IBPS,UPSC,SSC,RRB, Fresher ,FreeJobAlert - Free Job Alert 2021 is the right place to get all latest Central Government and State Government Jobs notifications,Free Job alert 2021 - Freejobalert is the right place to get quick updates of latest Free Job Alerts 2021 for Central Government .,Free Job Albert,Sarkari Result Free Job Alert

Post a Comment

Previous Post Next Post
close