റൊമാനിയ എന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ job vacancies in the European country of Romania

റൊമാനിയ എന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിലെ ജോലി വാക്കൻസികൾ ആണ് ഈ വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വെൽഡർ തസ്തികകളിൽ 16 വാക്കൻസികൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 

അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കാണുക
This video is about job vacancies in the European country of Romania. There are currently 16 vacancies in welder posts. Watch this video to know the details of applying
വീഡിയോ കാണുക👇
മറ്റുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ

2● Aviation jobs 2021

If ur looking for an airport job (any jobs inside airport) exclusively for graduates and +2 holder's in all over airport in India. Interested candidates can send their resume in my WhatsApp

(Age limit up-to 25)
Job location delhi ,Chennai, Bangalore and cochin
(conditions apply)
9656607510 whatsupp contact only

3● 
URGENT  REQUIREMENT FOR UAE (ABU DHABI) 

 Post :- Auto Denter(Indian  Experience ) with 5 year above experience.                        
Salary :- Experience  Based+Accomadation & OT        
AGE:- Maximum 40
Contact Number:- 9656387900(whatsapp)
Email:-globalservicespmna@gmail.com

4●

HYPERMARKET JOB IN OMAN🇴🇲

A. *SALESMAN*  
 *AGE : 21 -35  
 *GULF EXPERIENCE CANDIDATES   
 *ARABIC SPEAKING
 *Salary depend on experience

B. *SECTION SUPERVISOR*
* AGE : 21 -45   
 *GULF EXPERIENCE CANDIDATES
*ARABIC SPEAKING *Salary depend on experience


C. *SHOP IN CHARGE* 
*AGE : 21 -45    
*GULF EXPERIENCE
CANDIDATES  
*ARABIC SPEAKING
*Salary depend on experience

 futureplus1234@gmail.com📩

 8547089644 whtspp 7736702112 call

Client interview is on 11/1/2021✨ @ calicut

ഈ ചാനലിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ജോബ് വാക്കൻസികളും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്ടെർണൽ എഫേർസിന്റെ ലൈസൻസുള്ള ജോബ് ഏജൻസികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകൾ ആണ്.
ഞാൻ ഒരു ഏജന്റുമായും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്.

📲ജോലി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ 👇

അതായത് ഞാൻ ഒരു പൈഡ്  സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ പൈഡ് ഏജൻറ്റോ അല്ല .ഇതിൽ പറയുന്ന ജോലികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക .
 ഈ ചാനൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജോബ് വാക്കൻസികൾ നിങ്ങളുടെ എടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന കടമ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്

Vacancy Job Alert , Sarkari Result Free Job Alert, Sarkari job, free job alert 2020-2021, FreeJobAlert.com Job site is for Government, Sarkari Naukri,Banks,Railways,Police Recruitment, Results of IBPS,UPSC,SSC,RRB, Fresher ,FreeJobAlert - Free Job Alert 2021 is the right place to get all latest Central Government and State Government Jobs notifications,Free Job alert 2021 - Freejobalert is the right place to get quick updates of latest Free Job Alerts 2021 for Central Government .,Free Job Albert,Sarkari Result Free Job Alert
Previous Post Next Post