ലൈവ് ആയി ക്ലാസ്സ് എടുക്കാം - റെക്കോർഡ് ചെയത വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം

പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആപ്പുകൾ പരിചയപ്പെടാം

1● നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് / ട്യൂഷൻ സെന്ററിനെ എല്ലാ കുട്ടികളും ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡ് ആക്കി മാറ്റണോ?

ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്, 10,000 - ൽ അധികം വരുന്ന കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂകൾ സ്വന്തം ബ്രാൻഡഡ് ആയ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ ആയി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും നിന്നും കുട്ടികൾ ചേരുന്നത് മൂലം അവരുടെ  ബിസിനസ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. 

നിങ്ങൾക്കും അങ്ങിനെയൊരു ബ്രാൻഡഡ് ആപ്പ് വേണോ? ബാംഗളൂരിൽ ഉള്ള Winuall എന്ന കമ്പനിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്‌താൽ മാത്രം ‌മതി.

ഈ ആപ്പിന്റെ ഫീച്ചറുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ്:

 - ലൈവ് ആയി ക്ലാസ്സ് എടുക്കാം
 - റെക്കോർഡ് ചെയത വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം
 - 5 ലക്ഷത്തിൽ അധികം വരുന്ന question പേപ്പറുകൾ  readymade ആയി കിട്ടും 
 - ഓൺലൈൻ ആയി ക്വിസ്സുകളും പരീക്ഷകളും നടത്താം 
 - കുട്ടികൾക്ക് ഹോംവർക് കൊടുക്കാം 
 - കുട്ടികളുടെ സംശയങ്ങൾ ലളിതമായി ഓൺലൈൻ ആയി തീർത്തുകൊടുക്കാം 
 - ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഓൺലൈൻ ആയി വാങ്ങിക്കാം

 ...അങ്ങിനെയങ്ങിനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ ആപ്പിലുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങളും തീർക്കാൻ 24/7 സപ്പോർട്ടും Winuall നൽകും. ഉടൻ തന്നെ Book Now എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത്‌ ഈ ആപ്പ് കരസ്ഥമാക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിനെ എല്ലാ കുട്ടികളും ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡ് ആക്കി മാറ്റൂ!

2●
Virtual Tuition Classes, Videos, and Assessment Tests for Students

By the term Virtual classes we mean to teach the students by using visual models. It is scientifically proven that visual cues help us better to retrieve and remember information. The research outcomes on visual learning makes complete sense when you consider that our brain is mainly an image processor, not a word processor. Virtual learning advantages:
  - Accessible
  - Flexible
  - Affordable
  - Location insensitive
  - Convenient and Safe

DOWNLOAD APP LINK CLICK HERE

3● 
The Learning App

Emash Learning app is a user friendly education platform developed by Webies. Aimed for students who are learning the Kerala State Syllabus. E-Mash aims to provide the best online Classes at a very low cost inviting students for several engaging sessions to understand the subjects better.

Advantages -:
Offline Videos
Mock Tests
Live Exams
Notes
Affordable Fees

DOWNLOAD E-MASH APP CLICK HERE

അവസാന രണ്ടു ആപ്പുകൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം

ആപ്പ് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ

The Winuall Family wishes you and your family a very happy and prosperous New Years!!May this year bring new happiness, new goals, new achievements and many new inspirations into your life. While 2020 has been a year of resilience, let us make 2021 the year of thriving and striving!So, are you ready to make 2021 one of the best years of your life?#happynewyear #celebrations #growthmindset #newbeginings #2021planning #onlineteaching #E-MASH LEARNING APP , BYJUS APPLICATION

Post a Comment

Previous Post Next Post
close