പഴയ മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ clear ചെയ്യാൻ കിടിലൻ ആപ്പ് old to new photo app

ഹായ് കൂട്ടുകാരെ  ....


പഴയ ക്യാമറകളോ മൊബൈൽ ഫോണുകളോ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത പഴയ, മങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ നിലവാരമുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഉയർന്ന നിർവചനത്തിനും വ്യക്തതയ്ക്കും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കൂ.

പ്രൊഫഷണൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഇമേജ് മെച്ചപ്പെടുത്തലും പുന സ്ഥാപന സാങ്കേതികവിദ്യകളും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ അത്യാധുനിക  ജനറേറ്റീവ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.

അതിശയകരമായ സവിശേഷതകൾ
 ----------------
• ഈ ആപ്പിന് പഴയ ഫോട്ടോകളും നിലവാരമില്ലാത്ത ഫോട്ടോകളും ഉയർന്ന ഡെഫനിഷനിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും.

 കാലിക ക്യാമറകളോ മൊബൈൽ ഫോണുകളോ ഉപയോഗിച്ച് പഴയ ക്യാമറകളോ മൊബൈൽ ഫോണുകളോ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ആപ്പിന് കഴിയും.

• വ്യക്തതയിലേക്ക് മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ നന്നാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
 മങ്ങിയ വീഡിയോകൾ നന്നാക്കാൻ റെമിനി പ്രാപ്തമാണ്, മുമ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത വീഡിയോകൾ ഒരു വലിയ പ്രദർശന ഉപകരണത്തിൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ⬇️
ഈ ആപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ....

ടെക്‌നോളജി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരൂ 👇

Telegram tech&  job channel👇

🪀ജോബ് ഗ്രൂപ്പ്👇


Follow facebook page⤵️

Post a Comment

Previous Post Next Post
close