വിവിധ ജില്ലകളിലായി പത്തിൽ അധികം ഷോറൂമുകളുള്ള പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒഴിവുകൾ

വിവിധ ജില്ലകളിലായി പത്തിൽ അധികം ഷോറൂമുകളുള്ള പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒഴിവുകൾ.
▪️ accountant
 @. ആലത്തിയൂർ
▪️ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്
 @  പൊന്നാനി, പാലക്കാട്, തിരൂർ
▪️റിസപ്ഷൻ
 @  പാലക്കാട്
▪️ഡാറ്റ എന്ററി
 @  കോട്ടക്കൽ
▪️സെയിൽസ് ട്രെയിനി
എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും.


➖➖➖➖➖➖➖➖
പ്രശസ്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ 
▪️മാനേജർ
▪️ഫ്രാഞ്ചൈസി മാനേജർ
▪️ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്
▪️ടീം ലീഡർ


➖➖➖➖➖➖➖
കക്കാട് സ്പെയർ പാർട്ട്‌സ് ഷോപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്
➖➖➖➖➖➖➖➖ 
അരീക്കോട് പ്രമുഖ ക്ലിനിക്കിൽ നിയമനം
▪️റീസെപ്ഷനിസ്റ്റ്
▪️ലാബ് ടെക്നീഷൻ
▪️ഫർമസിസ്റ്റ്
▪️നഴ്‌സസ്

വിളിക്കുക. 👇


9am to 6pm
9961861615(whatsapp) 8943612299, 6282580788(whatsapp)
xerarchkdy@ gmail.com

➖➖➖➖➖➖➖ 
തൊഴിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ

Post a Comment

Previous Post Next Post
close