20 ൽ പരം ഒഴിവുകളും നമ്പറും

 ബാംഗ്ലൂരിലേ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ്ലേക്ക്

 ചൈനീസ്/നാടൻ ലൈവ് കുക്ക് 900+താമസം+ഭക്ഷണം

Urgent ആയിട്ടാണ് ആവശ്യം. ഇന്നോ നാളെയോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപെടുക.

Mob: +91 7306025430*

                   *7483381244*


Whats app :7406959650*
🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*


ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുകയും അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി സംസാരിക്കാനും മാനേജ്മെന്റ് സ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ

നിങ്ങൾക്കും നേടാം ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഈ ജോലി


 Job Roll : *Washing supervisor*


Work location : Thottada


Working Time : 9 to 6.30


Age 25  to 45


Sex : male


 കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക


9495654016 // 77365 60773

🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*

 ➖➖➖➖➖➖➖➖


Wanted Techers :

+1,+2 Science (Physics, Chemistry, Botany, Zoology )


Online &Ofline


Contact :9567628177

Director 

Focus Coaching Center


🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചേളാരിയിലെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് 

*ജ്യൂസ് മേക്കറെ* *ആവശ്യമുണ്ട്*

*മലപ്പുറം* *വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാർക്ക് മുൻഗണന*


ആകർഷകമായ ശമ്പളം

ഭക്ഷണം, താമസം സൗജന്യം 


📱+91 96562 19002


📱+919656109002


🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*


*Graphic Designer* Vacancy at *Mukkam*


Experience :- minimum *2 - 3* *years* 

Salary : 15000 to 20000

Skill : Adobe *Photoshop* , *Illustrator* 


Contact : *9744691929*

🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*കാർ വാഷിംഗിനും, പെട്രാൾ പമ്പിലേക്കും, ബൈക്കിൽ ഡെലിവറിക്കും ആളുകളെ ആവിശ്യം ഉണ്ട്.. 📱9847183882


🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*

എണ്ണക്കടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് മലപ്പുറം എടവണ്ണ യിലേക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക 

7907307831

 ⚠️⚠️ഷെയർ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കൂ⚠️⚠️


🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*


  *Relationship Officers* / *Byju's*

ആലപ്പുഴ ടൌൺ, കോട്ടയം ടൌൺ, പത്തനംതിട്ട ടൌൺ, കണ്ണൂർ ടൌൺ, പാലക്കാട് ടൌൺ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മ്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവർത്തിപരിചയം ആവശ്യമില്ല. ശമ്പളം - Freshers 15000 to 16000 , Experienced - 18000 (10 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393


🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*


🚩  *Site Engineer*

പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തേക്ക് Civil Diploma കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള പുരുഷൻമ്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം - 15000 / Negotiable + താമസം + ഭക്ഷണം  (1 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393  *Delivery Boys*

മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പുരുഷൻമ്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവർത്തിപരിചയം ആവശ്യമില്ല. ശമ്പളം - 8000 to 10000 + TA + Incentive + Bike + താമസം  (10 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393

 *Digital Marketing - Manager*

മഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള പുരുഷൻമ്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം - 40000 / Negotiable  + താമസം + ഭക്ഷണം  (1 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393


  *Telecaller*

തിരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് +2 / ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അപേക്ഷിക്കുക. പ്രവർത്തിപരിചയം ആവശ്യമില്ല. ശമ്പളം - 10000 (2 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393  *Creative Graphic designer*

മഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മ്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം - Negotiable + താമസം (1 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393  *Sales Head*

പടപ്പറമ്പ / മലപ്പുറം ഭഗഗത്തേക്ക് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള പുരുഷൻമ്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം - 20000 + Incentive + താമസം + ഭക്ഷണം  (1 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393
 *Cook* / *kerala food*

കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് 1 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള പുരുഷൻമ്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം - 15000 to 20000 + താമസം + ഭക്ഷണം  (1 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393  *Paestry Chef*

മഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് Hotel Management OR Paestry Skill ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മ്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവർത്തിപരിചയം ആവശ്യമില്ല. ശമ്പളം - 15000 to 30000 + താമസം + ഭക്ഷണം (1 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393
  *Event Manager*

മഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള പുരുഷൻമ്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം - 15000 to 30000 + താമസം + ഭക്ഷണം (1 ഒഴിവ്)

🪀https://wa.me/917902333393  *CRE Cum Manager*

കൊണ്ടോട്ടി / കടപ്പടി ഭാഗത്തേക്ക് Degree / MBA കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ manager പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ള പുരുഷൻമ്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശമ്പളം - Up to 25000 + താമസം (1 ഒഴിവ്)https://wa.me/917902333393

🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*

*ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്*


*⭕️തലപ്പാറ ഭാഗത്തേക്ക് 3,4 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസുള്ള അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്*

▪️Quali :- Bcom 

▪️lady or Gents


*9895287505*

🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*

🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧

Juice and sandwich maker

Cafeteria Rashidiyya

Salary+Accomodation+Food

For more details Call or Whatsapp👇🏻

+971552744786

🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*Dubai restaurant


സമവാർ ചായ


Waiter (hotel management)


Chinese cook


South Indian cook


Juice maker (Dubai EXPERIENCE)


http://wa.me/+919847861162


Call..9846668182

🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*
Office boy for Dubai company


Salary : 1200+ Room food


Friday off


12 hours duty


Age: 21 to 28http://wa.me/+919847861162


🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*

കുവൈറ്റ്‌ ഡ്രൈവേഴ്സ്


ഇന്റർവ്യൂയിൽ എത്താനുള്ള അഡ്രസ് എറണാകുളം സൗത്ത്

രവിപുരം അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക


അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക 


Cont:9544694067,


7593976009

🔗🛎️ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ🔗*
*ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്*


*🛑 ചെമ്മാട്  മുന്നിയൂർ ഭാഗത്തേക്ക് സെയിൽസ് ഗേൾനെ ആവശ്യമുണ്ട്*


*🛑 ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്*

▪️സ്വന്തമായി ബൈക്ക് വേണം


*🛑 മുന്നിയൂർ കുന്നത്തുപറമ്പ് ഭാഗത്തേക്ക്  ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് ലേഡിയെ ആവശ്യമുണ്ട്*


*🛑 യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ബേക്കറിയിലേക്ക് ലേഡി സപ്ലൈറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്*

▪️Age :-20 to 35

▪️Good communication skill


*🛑 തലപ്പാറ ഭാഗത്തേക്ക് 3,4 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസുള്ള അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്*

▪️Quali :- Bcom 

▪️lady or Gents


🛑 *വേങ്ങര ഭാഗത്തേക്ക് എലെക്ട്രിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് പരിചയമുള്ള ആളെ വേണം*


🛑 *ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക് ഓഫ്‌സിലേക്ക് ലേഡി Receptionist നെ ആവശ്യമുണ്ട്*


🛑 *കുന്നുംപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്*

▪️Feild Work


🛑 *ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക് Receptionist നെ ആവശ്യമുണ്ട്*


🛑 *കുന്നത്തുപറമ്പ്  ഭാഗത്തേക്ക് ലേഡി Accountant നെ ആവശ്യമുണ്ട്*

▪️Quali:-  ബികോം


🛑 *ചേളാരി ഭാഗത്തേക്ക് ബേക്കറിയിലേക്ക് - അറാം നമ്പർ പ്രൊഡക്ട് - ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ വേണം.*


🛑 *കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ ലേക്ക് കാഷ്യർ, സ്പളയർ എന്നിവരെ വേണം*


🛑 *ചെമ്മട് കടയിലേക്ക് Sales and ലോഡിങ്ങിന് ആളെ വേണം*


🛑 *ഫറോക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ബില്ലിങ്ങ് സ്റ്റാഫ് വേണം  - 4 ഒഴിവുകൾ -*


🛑 *മലപ്പുറം ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക്  ടെക്സ്റ്റൈൽ സിലേക്ക്  കസ്റ്റമർ കേർ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യദുണ്ട്.*


🛑 *മലപ്പുറം തിരുർ ഫറോക്ക് കൊണ്ടോട്ടി .. ഭാഗത്തേക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ സിലേക്ക് - സെയിൽസ് മേൻ and സെയിൽസ് ഗേൾ ആവശ്യമുണ്ട് - എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം - താമസം ഉണ്ട്*


🛑 *ചെമ്മാട് ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക്  കമ്പ്യൂട്ടർ പരിചയം ഉള്ള ഷോപ്പ് ഇൻചാർജിനെ വേണം* 


🛑  *ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക്*

 *പ്രിൻറിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്*

*പ്രിൻറിങ്ങ് ഹെൽപർനെ* *വേണം - കമ്പ്യൂട്ടർ* *അറിഞ്ഞാൽ മതി - വയസ് 30 വരെ*


    *ph 9895 287 505*

 

            *Elite jobs*.പണമിടപാടുകൾ സൂക്ഷിക്കുക

  

Post a Comment

Previous Post Next Post
close