🇵🇱🇵🇱പോളണ്ട് പോളണ്ട്🇵🇱 ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്,

 🇵🇱🇵🇱പോളണ്ട് പോളണ്ട്🇵🇱
ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്,

Everyone is welcome...
Apply only after reading all about today's job vacancies

ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു Apply now എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു  അപേക്ഷിക്കുക👇👇👇

Vacancies from social media and company job vacancies are published on all our websites 

In some job vacancies the link to apply or the number to call or the email will be given below the post

Beware of cash transactions.

We are not responsible for any subsequent losses, so make sure you investigate and make payments only

If you are very interested in Gulf and indian jobs, we will always be with you to assist you,we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇

This is a golden opportunity for you Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.


  First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. 

Join our WhatsApp & Tele groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.1) വെൽഡർമാർ

2) ഫാബ്രിക്കേറ്റർമാർ

3) ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പഴം പായ്ക്കറുകൾ

ശമ്പളം 800

യൂറോ (65,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ) + ഓവർടൈം

ഡ്യൂട്ടി സമയം 8 മണിക്കൂർ + ഓവർടൈം

സൗജന്യ താമസവും ഡ്യൂട്ടി സമയ ഹ്രസ്വ ഭക്ഷണവും നൽകുന്നു

പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം 3 മാസം

READ MUST: ഫ്രീയായി CV ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി മൊബൈൽ ആപ്പ് മതി👉 CLCIK HERE


HOW TO APPLY THIS JOB

The link to apply for this job or the number to call is given below

If you are interested to apply for this job please submit the application form along with your updated resume to the below-mentioned website.

We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Dubai port jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of Dubai port jobs, any individuals can apply as per meeting the criteria given


🇷🇴🇷🇴റൊമാനിയ റൊമാനിയ(യൂറോപ്പ്)🇷🇴🇷🇴

ആവശ്യമാണ്)

1) ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ

600 യൂറോ (49,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ) + ഓവർടൈം

ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ആവശ്യമാണ്

ഡ്യൂട്ടി സമയം 8 മണിക്കൂർ + ഓവർടൈം

സൗജന്യ ഭക്ഷണവും താമസവും

പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം - 60 ദിവസം


ബന്ധപ്പെടുക : 8089138566


🇫🇮🇫🇮ഫിൻലാൻഡ് ഫിൻലാൻഡ് (യൂറോപ്പ്)🇫🇮🇫🇮

ആവശ്യമാണ്,

1) അടുക്കള ഷെഫ് - 5 നമ്പറുകൾ

ശമ്പളം - 1800 മുതൽ 2000 യൂറോ (1,47,000 മുതൽ 1,74,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ വരെ)

ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഫിപ്ലോമയോ ബിരുദമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അനുഭവപരിചയം ആവശ്യമാണ്

ഡ്യൂട്ടി സമയം 8 മണിക്കൂർ

സൗജന്യ ഭക്ഷണവും താമസവും

പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം 4 മാസം


ബന്ധപ്പെടുക : 8089138566


🇵🇱🇵🇱POLAND POLAND🇵🇱

Urgently required,

1) Welders

2)Fabricators

3)Food or Fruit packers

Salary 800  

euro( 65,000 indian rupees) + overtime

Duty time 8 hours + overtime

Free accommodation & duty time short meal provided

Processing time 3 months


🇷🇴🇷🇴ROMANIA ROMANIA(EUROPE)🇷🇴🇷🇴

Required)

1)Factory Workers

600 euro( 49,000 indian rupees) + overtime

Healthy persons Required

Duty time 8 hours + overtime

Free food & accommodation

Processing time - 60 days


Contact : 8089138566


🇫🇮🇫🇮FINLAND FINLAND( EUROPE)🇫🇮🇫🇮

Required,

1) Kitchen Chef - 5 numbers

Salary - 1800 to 2000 euro(1,47,000 to 1,74,000 indian rupees)

Should have Fiploma or degree in hotel management & experience required

Duty time 8 hours

Free food & accomodation

Processing time 4 months


Contact : 8089138566

Pay attention:

We are the only advertiser who can do more for you than your responsibilities, and if you have any queries you can mail us at the mail id given below during office hour

.


THANK YOU, VISIT AGAIN


Post a Comment

Previous Post Next Post
close