ഗൾഫിൽ ജോലി ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ👇കാണുന്ന വേക്കൻസി നോക്കുക... ഫില്ല് ചെയ്യുക..

 ✈️ഗൾഫിൽ ജോലി ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ👇കാണുന്ന വേക്കൻസി നോക്കുക...,ഫില്ല് ചെയ്യുക...* 

Everyone is welcome...
Apply only after reading all about today's job vacancies

ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു Apply now എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു  അപേക്ഷിക്കുക👇👇👇

Vacancies from social media and company job vacancies are published on all our websites 

In some job vacancies the link to apply or the number to call or the email will be given below the post

Beware of cash transactions.

We are not responsible for any subsequent losses, so make sure you investigate and make payments only

If you are very interested in Gulf and indian jobs, we will always be with you to assist you,we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇

This is a golden opportunity for you Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.


  First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. 

Join our WhatsApp & Tele groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.
*✈️Urgent DUBAI & OMAN:*

*🔴Out door sales executive with valid driving licence GCC...(Experience in marble granite project or similar) -3 Nos*

*🔴അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൂപ്പർവൈസർ (English Fluent ആയിരിക്കണം) - 3 Nos ആവശ്യമുണ്ട്.*

*🔴പൊറോട്ട & ദോശ മെയ്ക്കർ (10 Nos) ആവശ്യമുണ്ട്.*

*🔴ജയൂസ് & സാന്റ് വിച്ച് മേയ്ക്കർ UAE experience (15 Nos) ആവശ്യമുണ്ട്.*

*🔴എണ്ണക്കി തലശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ (6 Nos) ആവശ്യമുണ്ട്.*

*🔴മലയാളി കുക്ക് (6 Nos) ആവശ്യമുണ്ട്.*

*🔴ഷവർമ്മ മേയ്ക്കർ (10 Nos) ആവശ്യമുണ്ട്.*

*🔴റെസ്റ്റോറന്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങ് മാനേജർ (f&b) ആവശ്യമുണ്ട്.*


 *DUBAI,OMAN വിസയിലോ മറ്റോ ഉള്ളവർ വിളിക്കുക...*

-------------------------------------

*🛑 Urgent Dubai &Oman, ലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്...✈️*

*ദുബൈ,ൽ വിസിറ്റ് വിസയിലോ മറ്റോ UAE ൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന...💁‍♂️*


*1)സലൂൺ ബാർബർ - (Age - 21 to 35) (Gulf Experience 2 year ) - 3 Nos*

*2)ജ്യൂസ് & സാന്റ് വിച്ച് മേക്കർ Gulf experience- 10 Nos*

*3)HR experience -   മാനേജർ - 3 Nos*

*4)Bike Rider - (UAE Licence) 6 Nos*

*5)റെസ്റ്റോറന്റ് ക്ലീനിങ്ങ് ബോയ് - 6 Nos*

--------------------------------------

*🛑 OMAN URGENT*
*(Hyper Market Experience in GCC, Below 35👇)...*

 ✈️✈️✈️✈️✈️✈️

*1)Need lnventory - 10 Nos*

*2)Hypermarket Manager - 10 Nos*

*3)Buying Manager - 10 Nos*

*4)Buying Coordinator - 10 Nos*

---------------------------------------

*Oman...*

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️

*1)റെസ്റ്റോറന്റ് വെയ്റ്റർ Gulf experience - 3 Nos*

*2)അൽഫാം,മഷാവി,ട്ടിക്ക മേയ്ക്കർ Gulf experience - 3 Nos*

*3)ചൈനീസ് &ഹൈദരാബാദി കുക്ക് Gulf experience - 3 Nos*

*4)ഡ്രൈവർ - (GCC Licence valid) - 10 Nos*

*5)ജ്യൂസ് & സാന്റ് വിച്ച് മേയ്ക്കർ Gulf experience- 10 Nos*

*6)ടീ മേയ്ക്കർ - 12 Nos*

*7)മലയാളി കുക്ക് - 6 Nos*


*വയസ് :- 22 - 40*

READ MUST: ഫ്രീയായി CV ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി മൊബൈൽ ആപ്പ് മതി👉 CLCIK HERE


HOW TO APPLY THIS JOB

The link to apply for this job or the number to call is given below

If you are interested to apply for this job please submit the application form along with your updated resume to the below-mentioned website.

We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Dubai port jobs. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of Dubai port jobs, any individuals can apply as per meeting the criteria given *ഉടൻ ബയോഡാറ്റ, ഫോട്ടോ,പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി WhatsApp  അയക്കുക.*


APPLY NOW


Pay attention:

We are the only advertiser who can do more for you than your responsibilities, and if you have any queries you can mail us at the mail id given below during office hour

.


THANK YOU, VISIT AGAIN

Post a Comment

Previous Post Next Post
close